Tagastamisõigus

Tarbijatel on FOXGEAR internetipoest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14 päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14 päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.

Tarbija on füüsiline isik, kes on ostnud FOXGEAR internetipoest kaupa või teenust eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.
Tagastamisõigust võib tarbija kasutada põhjust avaldamata.

Ostes internetipoest nõustub tarbija tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
- tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.
- - kasutamise väljaselgitamisel järgib foxgear.ee mõistlikkuse põhimõttel s.t. kui kauba sobivuse selgitamiseks on vajalik asja kasutamine, siis loetakse seda kasutamata asjaks.
- - tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis.
- tagastamisõiguse kasutamiseks esitama taganemisavalduse e-posti aadressil tagastus@foxgear.ee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
- nõustub kandma tagastamiskulud välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellimusele.
- lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul) tagastada. Tagastamisel makstakse raha tagasi hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast toote meieni jõudmist.
- 14 päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:
- - mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades.
- - audio- ja videosalvestustele, arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud.
- - perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad, ajalehed).

Kui mistahes FOXGEAR internetipoe poolt seatud tingimus raskendab tarbijal taganemisõiguse kasutamist võrreldes võlaõigusseaduses sätestatuga, on see tühine.

Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole FOXGEAR internetipoe pakkumuse eripära.

Vajadusel küsige lisainfot klienditoelt info@foxgear.ee